Медичне обслуговування в дошкільному навчальному закладі №43

02.Кві.2018
Медичне обслуговування в дошкільному навчальному закладі №43

Медичне обслуговування в дошкільному навчальному закладі № 43 здійснюється згідно Закону України «Про дошкільну освіту» (2017 р.), постанови Кабінету Міністрів 06.2002 року № 826 «Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»,спільного наказу МОЗ та МОН України від 30.08.2005 року № 432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах», Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України  від 24.03.2016  № 234 та інших нормативно-правових документів.

Сестра медична старша Бенедицька Тетяна Миколаївна та сестра медична Рибачук Марія Віталіївна щоденно оглядають дітей, які відвідують дошкільний навчальний заклад, проводять антропометрію, термометрію та вакцинацію. У разі гострого захворювання надають долікарняну допомогу, проводять ізоляцію дітей, що захворіли, а також спостереження за дітьми, які були в контакті з інфекційними хворими, організовують поточну дезинфекцію. Також з боку медичних працівників систематично здійснюється контроль за фізкультурно-оздоровчою роботою в закладі (проведенням ранкової гімнастики, фізкультурних занять та загартувальних процедур).

Під час медичного спостереження на фізкультурних заняттях лікар, або сестра медична ознайомлюються із структурою заняття, перевіряють, чи відповідає вона вимогам програми, стану здоров’я та рівню фізичної підготовки дітей.

Одночасно з хронометражем складових частин заняття з фізичної культури у двох-трьох дітей різної статі, яких обирають об’єктами спостереження за критеріями достатньої активності, дисциплінованості та середньої фізичної підготовленості, сестра медична проводить пульсометрію.
За стандартом підрахунок проводять протягом 10 с. Пульс сестри медичні вимірюють до початку занять, після ввідної його частини, після проведення загально-розвивальних вправ, після рухливої гри, після заключної частини заняття та через 3-5 хв. після його закінчення.

Також медичні працівники візуально визначають ступінь втоми дитини під час фізичного навантаження.

Галерея зображень